Производител на индикаторни тръбички за експресен анализ на токсични газове,адсорбентни тръбички и апаратура за пробовземане. 
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ДВУКАНАЛЕН СТАЦИОНАРЕН АСПИРАТОР
 "A2x20“
A2x201
Двуканалният аспиратор е предназначен за вземане на проби от въздуха с цел определяне на съдържанието на прах чрез филтри “FPP-15”- две успоредни проби.  Съставен е от смукателна микропомпа, електронен блок за регулиране и потдържане на дебита и блок ротаметри за измерване на дебита. Към апарата се предлагат и алонжи за поставяне на филтрите. При поставяне на единия от каналите на сепаратор(микроциклон) може да се определят паралелно общата и респирабилната концентрация на прах във въздуха.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Общ дебит:  плавно регулируем-от 2x10 до 2x25LPM
Точност на потдържане:  5% / необходимия дебит се настройва чрез кранове и електронно/
Захранване: Мрежово 220V, 50Hz, 35VA
Време на пробовземане:Неограничено
Работна температура: от -20 до +45ºС
Температура на съхранение: от -40 до +45ºС
Тегло: 6 kg
Габаритни размери: / 220x200x150 mm BxHxL/- апарат 
Експлоатационни условия: околна и работна среда без взривоопасни среди
КОМБИНИРАН АСПИРАТОР ЗА ПРАХ И ГАЗ
APA-25PG
A23
Комбинираният аспиратор е предназначен за вземане на проби отвъздуха с цел определяне на съдържащите се в него газ и прах чрез течни поглътители (за газ) и филтри (за прах). Съставен е от смукателна микропомпа,електронен блок за регулиране и потдържане на дебита и блок от ротаметри за измерване на дебита на всеки канал.Към апарата се прилага и касета за поставяне на стъклениците и филтро-държател.   Аспираторът има един канал за прах и три канала за вземане на проби за газ чрез стъкленици с течни поглътители.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Общ дебит: плавно регулируем от 10 до 25LPM
Точност на потдържане:  5% / необходимия дебит се настройва чрез кранове и електронно/
Захранване: Мрежово 220V, 50Hz, 35VA
Време на пробовземане:Неограничено
Работна температура: от -20 до +45ºС
Температура на съхранение: от -40 до +45ºС
Тегло:  5 kg
Габаритни размери: 190x160x150 mm. /BxHxL/- апарат; 210x120x50 mm. - касета
Експлоатационни условия: околна и работна среда без взривоопасни среди

 

ПЕРСОНАЛЕН АСПИРАТОР ЗА ГАЗ
 "PAG - P4"
a24
Персоналният аспиратор за газ е предназначен за вземане на проби от въздуха с цел определяне на съдържащите се в него газове чрез пробовземни тръбички или течни поглътители. Съставен е от мембранна микропомпа, електронен блок за регулиране и потдържане на дебита, бай-пасна регулаторна система и акумулаторна батерия. Към апарата се прилага адаптор за зареждане и приспособление за поставяне на стъкленица или тръбичка за пробовземане.
Предвиден е и нагнетателен изход за пълнене на пробовземни торби.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Дебит: плавно регулируем от 01 до  0.7 LPM
Точност на потдържане: 5% /необходимия дебит се настройва чрез еталонен дебитомер/
Захранване: Акумулатор NiMH 4.8V 1.2Ah
Време на пробовземане: 8 часа при 0.1 LPM
Работна температура: от -20 до +45 ºС
Температура на съхранение: от -40 до +45 ºС
Температура на зареждане: от +5 до +45 ºС
Тегло:  0.25 kg
Габаритни размери: 55x90x110 mm. /BxHxL/
Експлоатационни условия: Околна и работна среда без съдържание на взривоопасни вещества.
ПЕРСОНАЛЕН АСПИРАТОР ЗА ПРАХ
"PAP - P4S"
a25

Персоналният аспиратор за прах е рледназначен за вземане на проби от въздуха с цел определяне на съдържанието на прах и аерозоли. Съставен е от мембранна микропомпа, електронен блок за регулиране и потдържане на дебита и акумулаторна батерия. Към апарата се прилага и адаптор за зареждане и касета за поставяне на филтъра.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Дебит: плавно регулируем от 1 до 3.0 LPM
Точност на потдържане: 5%
Захранване: NiMH акумулатор 4.8V 1.2Ah
Време на пробовземане : максимум  8 часа при 2 LPM
Работна температура: от -20 до +45 ºС
Температура на съхранение: от -40 до +45 ºС
Температура на зареждане: от +5 до +45 ºС
Тип на пробовземните филтри: FPP-15, D=38mm
Тегло:1.2 kg
Габаритни размери: 60x128x132 mm. /BxHxL/
Експлоатационни условия:Околна и работна среда без съдържание на  взривоопасни в-ва
МИКРОПРОЦЕСОРЕН ФИЛМ - ДЕБИТОМЕР
"MPFD - 8"
Микропроцесорният филм дебитомер е предназначен за прецизно измерване дебита на газов поток.
a26
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Измерван дебит: от 0.02 до 10.00  LPM или от 2.00 до 30.00 LPM
Допустима грешка: 1.5%
Захранване: 220V, 50Hz, 3VA (акумулаторно при заявка)
Работна температура: от -20 до +45 ºС
Температура на съхранение: от -40 до +45ºС
Тегло: 0.5 kg
Габаритни размери: 120x50x100 mm. /BxHxL/
Експлоатационни условия: околно и работна среда без съдържание на взривоопасни вещества.
УНИВЕРСАЛЕН ПРОБОВЗЕМЕН АСПИРАТОР  ASP-40
ASP
Универсалният аспиратор  ASP-40  е предназначен за вземане на проби от въздуха за прах с един канал до 40 l/min или при употреба на разпределителя за вземане на четири успоредни проби за прах или газ с ниски дебити.
Аспираторът се състои от мембранна помпа, електронен микропроцесорен блок за управление и потдържане на дебита, захранване и измервателни системи за дебит, обем, температура и вакуум на входящия поток.
Чрез програмния електронен блок се задава необходимото време на пробовземане или необходимия обем въздух за пробо-набиране.
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален дебит на засмукване Разпределител на дебит
Точност на подържане
Програмируемо време за работа
Програмируем обем за работа
Вграден термометър с точност
Вграден газов брояч с точност
Вграден вакууммер с точност
Захранване - мрежово
Работна температура
Относителна влажност
Тегло
40.0 l/min
4 канала
±5%
От 1min до24h
От 0.01 до 100 м³
0.1 °С
0.001м³
- 0.1 bar
220V  50Hz  45VA
от +5 °С до +50 °С
95%
11.5 кг.

 

 
 

 

НОВИНИ
Фирма Хигитест ООД притежава

сертификат  от 09.04.2014 г. валиден до 09.04.2018

за акредитация за калибриране на дебитометри ротаметри за измерване дебит на въздуха.

.

контакти

София; бул."Иван.Ев.Гешов"15 тел/факс - 029541151; 029541119 mail: info@hygitest.com

ЦЕНИ
За актуален ценоразпис, моля свържете с нас..