Производител на индикаторни тръбички за експресен анализ на токсични газове,адсорбентни тръбички и апаратура за пробовземане. 
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

 

Сорбентни тръбички за взимане на проби от пари

и газ с нисък дебит

ХИГИТЕСТ ООД предлага поредица от стандартни сорбентни тръбички - с въглен, силикагел и тенакс за пробовземане на токсични вещества във въздуха с нисък дебит. 
Сорбентните тръбички на ХИГИТЕСТ отговарят на всички спецификации на националния институт по хигиена на труда /NIOSH/ в САЩ за размер на тръбичките, качество на адсорбента, размер на частичките, размер на порите и пр. Тръбичките са предназначени за ползване от всички системи за пробовзимане на въздух с нисък дебит и съответните помпи.
Сорбентните тръбички ХИГИТЕСТ обикновено се оформят като двуслойни. Първият слой /в посока на засмукването/ е два пъти повече, а вторият малък слой служи за контролиране дали са проникнали замърсители в първия слой. 
Сорбентните тръбички ХИГИТЕСТ се произвеждат при строг качествен контрол, за да осигурят:

  • Физическите размери, подходящи за използване с помпи
  • Еднакво съпротивление за осигуряване повторими пробовземни резултати
  • Точност в сорбентното тегло за еднакви тестувани резултати
  • Осигуряване чистота на сорбентния материал за получаване на чисти проби

Сорбентните тръбички ХИГИТЕСТ са пакетирани в здрави черни полиетиленови кутийки, предпазващи ги от счупване при транспорт, складиране и при всекидневна употреба. Позволяват лесно етикиране и организиране на пробовземане, предпазват също и от повреждането им от ултравиолетови лъчи. Всяка кутийка съдържа 10 тръбички. Пакетират се по 5 кутийки в картонена кутия /50 тръбички/. Всяка кутийка е придружена от 10 двойки тапички, които се поставят в краищата на тръбичките след пробовзимането. 

 

ПРОДУКТОВА ЛИСТА НА АДСОРБЕНТНИ ТРЪБИЧКИ

ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ "ХИГИТЕСТ" ООД

 

 
 

 

НОВИНИ
Фирма Хигитест ООД притежава

сертификат  от 09.04.2014 г. валиден до 09.04.2018

за акредитация за калибриране на дебитометри ротаметри за измерване дебит на въздуха.

от тук може да изтеглите нашия сертификат по ISO9001:2008

BG ENG

ISO9001bg ISO9001ENG

 

.

контакти

София; бул."Иван.Ев.Гешов"15 тел/факс - 029541151; 029541119 mail: info@hygitest.com

ЦЕНИ
За актуален ценоразпис, моля свържете с нас..